About

สำหรับ Blog นี้ มามี๊เตยอยากจะเล่าเรื่องต่างๆ ที่เป็นประสบการณ์ดีๆของครอบครัวเราเก็บไว้ ทั้งเรื่องเที่ยว เรื่องเรียนลูก เรื่องงานต่างๆ นอกจากจะเป็นความทรงจำดีๆ แล้ว เรื่องราวบางเรื่องอาจจะสามารถเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านบ้างค่ะ